Sturen op basis van data

Data platformen, met organisatie kritische data, zijn ontwikkeld om organisaties op strategisch, tactisch en operationeel niveau te voorzien van relevante informatie. Informatie op basis waarvan onder andere:

1. actie kan worden ondernomen ten behoeve van security

2. een commerciële aanpak direct kan worden bijgesteld

3. en de lange- en korte termijnstrategie kan worden bepaald

Deze data uit systemen en applicaties, zowel binnen als buiten de organisatie, vormt de basis voor datagedreven werken.

Draagvlak voor datagedreven werken

Draagvlak voor datagedreven werken is voorwaarde voor succes. Goed om te weten dat 70% van de tactische en strategische managers (zeer) positief tegenover datagedreven werken staat, dat blijkt uit onderzoek van UMBRiO. Er is, ongeacht de sector waarin men werkzaam is, behoefte aan meer, betere en betrouwbare sturingsinformatie voor security doeleinden, het verbeteren van de dienstverlening en kostenbesparing.

Maar hoe zorg je er nu voor dat medewerkers zijn voorzien van de juiste informatie? Zij leveren immers een cruciale bijdrage aan de optimalisatie van dienstverlening, de rapportages en de input voor de korte- en lange termijnstrategie.

Organisaties die datagedreven werken op hun prioriteitenlijst hebben staan kiezen in hun datastrategie voor een organisatie breed dataplatform. Zo borg je dat iedereen over de juiste gegevens beschikt, in functie specifieke dashboards, gecombineerd met gegevens uit andere relevante applicaties en voor specifieke doelen ontsloten.

Datagedreven werken vraagt om technologie, processen en een manier van werken die uiteindelijk leiden naar een datagedreven organisatie. Aan de hand van een data maturity model krijg je inzicht waar jouw organisatie staat op het gebied van datavolwassenheid en wat je nodig hebt om de datadoelstellingen te realiseren.

De weg naar data volwassenheid

Stappen zetten op de ladder van datavolwassenheid? Zoek aanknopingspunten om datagedreven werken gefaseerd en gestructureerd te realiseren. De wereld verandert en snel ook; daar zul je als organisatie op moeten acteren. Niet reageren, maar proactief optreden. Laat de technologie voor je werken en de data voor je spreken.