Een derde van alle managers neemt strategische beslissingen op basis van onderbuikgevoelens

27 procent van de strategische managers vertrouwt geen data uit de operatie

Maarssen, 5 juli 2022 – Ondanks dat we ons bevinden in het digitale tijdperk, geeft 35 procent van alle managers toe dat zij nog altijd strategische beslissingen nemen op basis van onderbuikgevoelens. Wanneer zij ervoor kiezen wel gebruik te maken van data, verklaart bijna de helft (43%) het vervelend te vinden wanneer deze gegevens hun onderbuikgevoel tegenspreken. Dit blijkt uit onderzoek van managed services provider UMBRiO, gehouden onder ruim 300 strategische en tactische managers in bedrijven van verschillende grootte en minimaal 100 fte.

Weinig vertrouwen in kwaliteit van de data

De digitale transformatie zorgt ervoor dat we data massaal kunnen opslaan en analyseren. Data geeft meer inzicht, leidt tot betere beslissingen en maakt het mogelijk meer waarde te creëren. Toch zegt maar liefst driekwart van de managers dat slechts de helft van alle beslissingen worden genomen op basis van data.

Dat er weinig vertrouwen is in de beschikbare data blijkt eveneens uit de cijfers. 22 procent durft vanwege gebrek aan vertrouwen geen beslissingen te nemen met de data uit zijn organisatie. Ook vertrouwt meer dan een kwart (27%) van het aantal strategische managers (CEO, algemeen directeur) data die uit de operatie komt niet blindelings. Verder zegt 41 procent dat door ‘bureaucratische processen’ het moeilijk is om toegang te krijgen tot benodigde data. Denk hierbij aan ingewikkelde inlogprocedures of gedoe met toegangsrechten.

Onderbuikgevoel

De strategische managers hebben in het onderzoek ook hun mening klaar over de tactische managers (zoals HR of Finance directeur): meer dan een derde (36%) vindt deze lijnmanagers data-onvolwassen. Dit komt door onwetendheid, zegt 34 procent. Ze vertrouwen liever op hun onderbuikgevoel (31%) en het is grijze mannen gedrag (31%).

Opvallend is dat tactische managers precies hetzelfde denken over hun strategische manager. 30 procent vindt hun directie data-onvolwassen. 44 procent wijt dat aan onwetendheid bij de directie; een derde (32%) benoemt grijze mannen gedrag als oorzaak en 23 procent zegt dat het onderbuikgevoel datagedreven werken hardnekkig in de weg blijft zitten.

Erik Witte, oprichter en Chief Vision Officer bij UMBRiO: “We kunnen concluderen dat het onderbuikgevoel nog altijd een belangrijke rol speelt in de besluitvorming. Toch is het aan te raden om onderbuikgevoel te toetsen aan data. Vanuit data kun je op basis van feiten de strategie vormgeven en je organisatie toekomstbestendig maken. Inzichten uit data leiden immers tot verbetering, innovatie en versnelling doorautomatisering. Natuurlijk, veranderen is eng. Maar als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Wil je als organisatie relevant blijven, dan stel je data centraal.”

Over het onderzoek

Dit onderzoek is uitgevoerd door Markteffect in opdracht van UMBRiO. In totaal namen 312 Nederlandse strategische en tactisch e managers in bedrijven van verschillende grootte en minimaal 100 fte deel aan het onderzoek. 76 procent van alle respondenten zijn tactische managers, zoals in een lijn als HR- of IT-managers, en 24 procent van alle respondenten zijn strategische managers, zoals CEO of directie.

Download hier het volledige onderzoeksrapport.

Over UMBRiO

UMBRiO ondersteunt organisaties bij het beschikbaar maken van relevante, real-time en accurate informatie uit bedrijfsdata. Dit stelt organisaties in staat om snel te anticiperen en organisatie kritische besluiten te nemen. Zo opereert de IT-afdeling efficiënter, kan het de security continu optimaliseren en de business nog beter faciliteren. Tegelijkertijd beschikt de business overal en altijd over specifieke dashboards met de juiste informatie in.

UMBRiO is onderdeel van de Proximus Groep en telt zestig medewerkers, waarvan veertig met een Splunk-specialisatie. Het bedrijf is een Elite Splunk-partner en marktleider in de Benelux als het gaat om de inzet van data-analyse ten behoeve van observability en cybersecurity. Kijk voor meer informatie op www.UMBRiO.com of op LinkedIn.

Meer informatie? Neem contact met ons op.