Ontgroei de datapuberteit en word datavolwassen

Als organisatie moet je flexibel zijn en snel kunnen handelen. Je kunt niet meer alleen leunen op resultaten, kennis en ervaring uit het (recente) verleden. Het is essentieel dat je een omgeving creëert waarin je kunt sturen op basis van data, want dat lijkt je enige houvast. Kortom, datagedreven werken zorgt ervoor dat je relevant blijft.

De digitale transformatie heeft er voor gezorgd dat we data massaal kunnen opslaan en analyseren. Dit biedt volop kansen. Data geeft meer inzicht, leidt tot betere beslissingen en maakt het mogelijk meer waarde te creëren. Ook kun je als organisatie sneller meebewegen met nieuwe ontwikkelingen. Om een beeld te krijgen in hoeverre organisaties datagedreven werken en welke belemmeringen zij daarbij tegenkomen, heeft UMBRiO een onderzoek laten uitvoeren onder 312 managers. Daaruit blijkt onder meer dat de kwaliteit van data en de inrichting van de datahuishouding verder verbeterd kunnen worden. Bijvoorbeeld door het inrichten van data governance en het opzetten van data kwaliteitscontroles ondersteund door een centraal dataplatform.

Onvolledige en versnipperde data

Om datagedreven werken te stimuleren moet je eerst belemmeringen signaleren en wegnemen. De twee grootste struikelblokken bij het verkrijgen van inzicht zijn onvolledige en versnipperde data. Je ziet dat organisaties worstelen met het verleden, toen zij nog werkten met mainframes en een client-server infrastructuur. Zo zijn er nog talloze legacy systemen operationeel die essentieel zijn voor de primaire bedrijfsprocessen, maar ook complex in beheer en moeilijk te integreren met meer moderne applicaties. Om data te ontsluiten vanuit deze legacy systemen, is een flinke uitdaging.

Wildgroei aan data en bronnen

Daar komt nog bij dat bij veel organisaties iedere afdeling zijn eigen IT-spullen, databases en applicaties had, en nog altijd heeft. Het gevolg was een wildgroei aan data en bronnen. Deze silovorming is nog altijd niet de wereld uit. Sterker nog, we zien een nieuwe variant optreden: afdelingen die buiten het zicht van IT om cloudapplicaties inzetten voor specifieke taken of om informatie op te slaan. Deze shadow IT zorgt ervoor dat processen niet of moeilijk geïntegreerd kunnen worden en data niet beschikbaar komt. Je blijft zitten met inzichten die je niet verder helpen.

Wat is er dan vervolgens nodig om de volgende stap te zetten in datagedreven werken? Ook daar geeft het onderzoek helderheid in:

  • De juiste invoering van data (32%)
  • Beschikbare databronnen inzichtelijk maken (30%)
  • Sturing op data vanuit directie en management (29%)

Voor een groot deel gaat het hier dus om functionaliteit. Juiste invoering van data kun je afdwingen en data kun je inzichtelijk maken via dashboards. Daarna kun je het beschikbaar maken via een autorisatieprocedure voor medewerkers. Je kunt in hoge mate data governance organiseren en werkprocessen rondom data automatiseren. Al deze functionaliteiten zijn beschikbaar in een dataplatform.

Traditionele werkwijzen loslaten

Technologie is dus volwassen en beschikbaar. Daarmee kun je als organisatie processen inrichten, optimaliseren en automatiseren. De factor mens blijft daarmee nog over. Om datagedreven werken naar een hoger niveau te krijgen, moet je medewerkers ertoe bewegen anders te gaan werken. Oude, traditionele werkwijzen moeten worden losgelaten en we moeten meer gaan vertrouwen op data. Dit geldt zowel voor medewerkers als voor het management, dat datagedreven werken moet promoten in de organisatie.

Datapuberteit ontgroeien

Het is nu tijd dat op boardroom niveau de koppen bij elkaar worden gestoken, dat datagedreven werken blijvend op de agenda komt en dat er een visie wordt ontwikkeld. Een visie waarin duidelijk wordt wat de doelen zijn en hoe data daarin gaat faciliteren. Vanuit deze instelling kun je als organisatie de ‘datapuberteit’ achter je laten en doorgroeien naar datavolwassenheid.

Wil je meer weten over datagedreven werken en de belemmeringen in je eigen organisatie wegwerken? Download dan het volledige onderzoeksrapport en voer je eigen assessment uit. Waar liggen jouw kansen met datagedreven werken, waar liggen je valkuilen en hoe krijg je je eigen organisatie mee in deze ontwikkeling? Gebruik de inzichten in dit onderzoeksrapport.

 

Meer informatie nodig? Neem contact op met onze specialisten!