Van zowel de lokale als centrale overheid wordt verwacht dat ze data gedreven werken. Sterker nog, meer en beter datagebruik voor maatschappelijke opgaven staat centraal in de nieuwe datastrategie. Het is dan ook niet voor niets dat dit hoog op de agenda staat bij ambtenaren van de rijksoverheid, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties. Het heeft namelijk direct een positief effect op de bedrijfsvoering. Inzichten die uit alle relevante organisatie data verkregen worden dragen bij aan een betere dienstverlening aan burgers en het bedrijfsleven. Je kunt er persoonlijker en gerichter door reageren en communiceren, beter beleid door ontwikkelen en efficiënter door werken.

De interbestuurlijke werkgroep voor datastrategie geeft aan dat er binnen overheidsorganisaties veel winst te behalen is. Data initiatieven lopen vertraging op en pilots komen niet tot opschaling. Het potentieel van data voor maatschappelijke opgaven is met een gedegen aanpak beter te benutten concluderen zij.

De stap maken naar data gedreven werken is niet perse eenvoudig. Het vraagt om ambitie, focus, governance, de juiste technologie en een organisatie die ingericht is om data gedreven te opereren. Om data-toepassingen te bouwen, is specialistisch gereedschap vereist. Hierbij ligt de aandacht op het identificeren en vervullen van gebruikersbehoeften, en het verantwoord innoveren om rechtmatige data-toepassingen mogelijk te maken. De complexe data moet uiteindelijk vertaald worden naar bruikbare en begrijpelijke sturingsinformatie die toegepast kan worden tijdens de besluitvorming.

Dashboards voor politieke besluitvorming

Dan is het fijn om samen te kunnen werken met de data experts van UMBRiO. Die zijn als geen ander in staat om relevante data te halen uit alle applicaties binnen de organisatie. Ze vertalen deze naar informatie die inzichtelijk wordt gemaakt middels functie-specifieke dashboards op basis waarvan doeltreffende en efficiënte besluitvorming wordt gefaciliteerd.

Hoe UMBRiO dat doet?

Lees het verhaal van De Rechtspraak voor meer informatie of neem direct contact met ons op voor meer informatie en praktijkvoorbeelden over data gedreven werken binnen de publieke sector.

Benieuwd hoe we jou en jouw organisatie kunnen helpen aan de juiste inzichten?