Stuur op data in de plaats van op intuïtie en onderbuikgevoel

Managers kunnen maar moeilijk accepteren dat zij moeten gaan sturen op basis van data. Veel van hen blijven liever vertrouwen op hun intuïtie en varen blind op hun onderbuikgevoelens. Dit is een wankele basis wanneer je als organisatie snel moet kunnen schakelen en gefundeerde beslissingen moet nemen. Onderzoek van UMBRiO onder 312 managers toont aan dat organisaties toe zijn aan een nieuwe zekerheid. Zij moeten vertrouwen krijgen in de inzichten die zij uit operationele data verkrijgen.

Datagedreven werken is aan een opmars bezig. Er wordt veel over gesproken en organisaties richten hiervoor speciale teams in. Maar in welke mate wordt deze aandacht daadwerkelijk omgezet in daden? En waar lopen deze organisaties tegenaan? UMBRiO deed onderzoek onder 312 managers bij (middel)grote bedrijven in Nederland naar de mate waarin zij datagedreven werken. Hieruit blijkt dat het management voor een deel blijft vasthouden aan standaard werkwijzen en blijft sturen op intuïtie. Deze groep heeft nog altijd meer vertrouwen in hun eigen onderbuikgevoelens, dan in de inzichten die zij aangedragen krijgen vanuit de organisatie en de operatie. Zo zegt maar liefst driekwart van de managers dat minder dan de helft van alle beslissingen worden genomen op basis van data.

Stel data centraal

Om datagedreven werken meer top of mind te krijgen, zul je als organisatie data centraal moeten stellen. Daarmee wordt data dé belangrijkste ‘business asset’. Veel bedrijven organiseren zichzelf rondom applicaties om processen aan te sturen. Dit zorgt voor verspreiding en duplicatie van data. Wil je je data centraal gaan stellen, in plaats van de applicaties? Dan moet je je bedrijfsvoering serieus gaan veranderen. Dit begint bij de medewerkers.

Om datagedreven werken naar een hoger niveau te krijgen, moet je medewerkers ertoe bewegen anders te gaan werken. Oude, traditionele werkwijzen moeten worden losgelaten en we moeten meer gaan vertrouwen op data. Dit geldt zowel voor medewerkers als voor het management, dat datagedreven werken moet promoten in de organisatie. Uit het onderzoek blijkt echter dat meer dan een kwart (27%) van het aantal strategische managers data, die uit de operatie komt, niet blindelings vertrouwt. Verder ervaren zij ‘bureaucratische processen’ die het moeilijk maken om toegang te krijgen tot benodigde data. Denk hierbij aan ingewikkelde inlogprocedures, gedoe met toegangsrechten en richtlijnen ten aanzien van privacy. Tevens zien we dat organisaties te maken hebben met slecht ingericht ‘data ownership’, waardoor data tegenwoordig ‘beschermd’ wordt als een waardevol kindje binnen de afdeling.

Ego’s staan datagedreven werken in de weg

In het onderzoek hebben ook de CEO’s en algemeen directeuren hun mening klaar over de tactische managers: meer dan een derde (36%) vindt lijnmanagers dataonvolwassen. Ze geven ook direct aan waar dat aan ligt. Onwetendheid, zegt 34 procent. Ze vertrouwen liever op hun onderbuikgevoel (31%) en het is grijze mannen gedrag (31%). Zo zouden ego’s datagedreven werken in de weg staan. Frappant is dat we omgekeerd precies hetzelfde zien. “Onze directie is dataonvolwassen”, zegt 30 procent van de tactische managers. Bijna de helft van deze lijnmanagers wijt dat aan onwetendheid bij de directie; een derde zegt dat het grijze mannen gedrag de directie in de weg zit en een kwart houdt het op ‘dat onderbuikgevoel’ dat een obstakel blijft voor datagedreven werken.

Wat opvalt is dat beide typen managers elkaar ‘beschuldigen’ van grijze mannen gedrag, waarin het opereren vanuit het onderbuikgevoel prevaleert boven het gebruiken van operationele data. Duiken we iets dieper in de cijfers, dan zien we dat vooral jongere managers verwijtend kijken naar hun oudere collega’s. En 43 procent van alle managers geeft ruiterlijk toe het vervelend te vindenwanneer de data hun onderbuikgevoelens tegenspreken. Dat terwijl managers toch juist blij zouden moeten zijn met data die iets anders zegt, omdat daar wat van te leren valt.

Einde aan onderbuikgevoel

Het onderbuikgevoel speelt nog altijd een belangrijke rol in de besluitvorming. Er is sprake van politieke belangen, verborgen agenda’s, het afschermen van kennis, terwijl je zeker in een dynamische tijd als nu blij moet zijn met alle inzichten die vanuit data kunnen worden gecreëerd. Natuurlijk, veranderen is eng. Maar als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Wil je als organisatie relevant blijven, dan zul je moeten investeren in datagedreven werken.

Meer informatie nodig? Neem contact op met onze specialisten!