UMBRiO is ‘Friend of Power4Talent’

en draagt bij aan carrièremogelijkheden voor MBO studenten in het bedrijfsleven

Stichting Power4Talent wil de afstand tussen jongeren en de arbeidsmarkt verkleinen. Samen met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven helpen zij MBO-studenten in hun voorbereiding op een stage of de start van een loopbaan. Vanuit de overtuiging dat iedereen gelijke kansen verdiend levert UMBRiO als ‘Friend van Power4Talent’ hier een actieve bijdrage aan door middel van training, coaching en bedrijfsbezoeken.

Danny Bos, één van de oprichters van Power4Talent, vertelt: ‘Niet iedereen krijgt automatisch de kans en mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Wat hulp, een duwtje in de rug door onder andere coaching, kan er dan voor zorgen dat kansen wel gepakt kunnen worden. En dat duwtje willen wij graag helpen geven. Gewoon omdat het kan.’

Samenwerken voor kwaliteit

Power4Talent, opgericht in 2018, is inmiddels uitgegroeid tot een organisatie met meer dan 60 vrijwilligers en coaches uit het bedrijfsleven. In samenwerking met ROC Midden Nederland in Utrecht en het Zadkine College in Rotterdam is een uniek ‘Excellentie programma’ ontwikkeld dat bestaat uit trainingen, bedrijfsbezoeken én persoonlijke coaching. ‘Als je kwaliteit wil leveren en succes wil boeken, dan is het belangrijk om samen te werken met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Zo zijn we in staat trainingen te ontwikkelen, studenten voor het programma te werven en de lesroosters zo in te richten dat studenten de ruimte hebben om onze trainingen te volgen.’

Training door professionals

Deelname aan het Power4Talent programma is in principe voor iedere student mogelijk. Er is per semester en per locatie plaats voor ongeveer 25 studenten waarbij de uiteindelijke selectie wordt bepaald aan de hand van aanbeveling, motivatie en achtergrond aangevuld met een persoonlijk intakegesprek.Studenten worden getraind in actuele trends, ontwikkelingen en methodieken zoals werken met Agile Scrum, Lean Management, Visueel Communiceren en Cyber Security. Het geeft studenten richting aan hun loopbaan en een voorsprong door de kennis van -en competenties in- actuele technieken en methodieken die ze aantrekkelijker maakt voor de arbeidsmarkt. Tijdens het programma worden ze intensief begeleid en getraind door professionals uit het bedrijfsleven zoals medewerkers van de Rabobank, Global People, Gessup en UMBRiO.

Resultaat en commitment

‘Het is binnen UMBRiO heel gebruikelijk om elkaar te coachen en kennis en expertise te delen. De samenwerking met -en bijdrage aan de programma’s van- Power4Talent is voor ons dan ook heel vanzelfsprekend. Als ik zie hoe snel de stichting groeit door de behoefte die ze invult dan ben ik blij dat we daar een bijdrage aan kunnen leveren’, zegt Dieco van der Valk, CEO van UMBRiO. ‘Voor de studenten is deelname aan het programma vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Dat maakt dat er gewerkt wordt met een gemotiveerde groep en er ook daadwerkelijk resultaat geboekt wordt. Mooi om te zien hoe studenten na het doorlopen van het curriculum, met trainingen en de begeleiding van een coach, zijn gegroeid in hun zelfvertrouwen, competenties hebben ontwikkeld en tegelijkertijd dankbaar zijn voor de kans die hun is geboden.’

Borgen van continuïteit

Vanwege het succes van het Excellentie programma in Utrecht en Rotterdam is er nu ook interesse voor het programma van Power4Talent uit andere grote steden. ‘In verband met de toenemende belangstelling zijn we de organisatie verder aan het professionaliseren zodat we consistentie, commitment van coaches en uiteraard ook kwaliteit kunnen borgen. Het groeiend aantal coaches en friends vraagt om uitbreiding van het team en een regionale aanpak ten behoeve van de planning, de trainingen, inzet van coaches en uiteraard de afstemming met onderwijsinstellingen en studenten.  We willen immers blijvend het verschil maken. Dat kunnen we niet alleen. Daarom moeten we het netwerk van Power4Talent verder versterken’, concludeert Danny Bos.

Exclusief netwerk

De ‘Friends of Power4Talent’ vormen een uniek en exclusief netwerk van bedrijven die met hun trainers en coaches samenwerken aan de ontwikkeling van talent en het benutten van kansen binnen het bedrijfsleven. Power4Talent is onder andere powered by Rabobank, Global People, Royal Flora Holland, Dignitas, Gessup, UMBRIO, Rijksmuseum, Rituals, Dignitas, INDIE Amsterdam, Anatomiegebouw Utrecht, Lelle Fotografie en Cowhill Consultancy.

Meer weten over Power4Talent en interesse om een bijdrage te leveren als coach, trainer of vrijwilliger? Sluit je dan hier aan. Lever je als friend liever een financiële bijdrage ter borging van continuïteit, kwaliteit en succes? Dat is uiteraard ook mogelijk. Meld je aan als friend.