Het op de juiste wijze gebruik maken van beschikbare data is één van de belangrijkste elementen bij het realiseren van verbeteringen binnen de gezondheidszorg. Maar hoe doe je dat goed en veilig, en hoe maak je het op de juiste wijze voor alle belanghebbenden beschikbaar?

Er wordt veel gesproken en geschreven over data gedreven werken en data gedreven regie voering. In deze digitale wereld een kans en meteen ook een bedreiging. Want je wil gebruik kunnen maken van alle beschikbare informatie en tegelijkertijd borgen dat deze op een veilige locatie staat en volgens de AVG richtlijnen wordt toegepast. Een secure data platform, dat op de functie gebaseerd inzicht en overzicht biedt in de vorm van specifieke dashboards, biedt hier de uitkomst.

Maar hoe realiseer je zoiets? Er zijn veel individuele en gekoppelde applicaties waar binnen de organisatie mee gewerkt wordt. EPD/ECD- systemen, domotica systemen, zelfmeetapparatuur en (mobiele) applicaties worden gebruikt en geven afzonderlijk inzicht in de patiënt en clientstatus, mate van gezondheid en van beweeg-, eet- of leefpatronen. Het combineren van deze data maakt dat er, middels een persoonlijke gezondheidsomgeving, meer informatie beschikbaar is waardoor er inzichten ontstaan voor zorgverleners, patiënten en cliënten en andere belanghebbenden. Hierdoor is het mogelijk om beter te beslissen en handelen wat uiteindelijk leidt tot betere kwaliteit en doelmatigheid van zorg.

Betere zorg door bundeling van relevante data in specifieke zorg informatie dashboards

Slimme data platforms kunnen leren aan de hand van trends. Op basis van historische data van grote groepen patiënten en/of cliënten kunnen trends worden waargenomen en deze inzichten kunnen weer worden gebruikt om in de toekomst bijvoorbeeld alerter te reageren op incidenten of om optimale behandelopties voor gewenste resultaten in kaart te brengen. Data algoritmes kunnen behandelaars en artsen ondersteunen in het behandelproces enerzijds maar ook aantonen welke specifieke piekmomenten er in het verleden zijn geweest. Zo ontstaan er inzichten waarop kan worden geanticipeerd.

Een slim dataplatform, ingericht en beheerd door data experts, borgt organisatie continuïteit en beschikbaarheid van relevante informatie enerzijds en optimale beveiliging van persoonsgegevens anderzijds.

Benieuwd hoe de data experts van UMBRiO jouw organisatie kunnen helpen aan de juiste inzichten? Neem contact op.

Hoe UMBRiO dat doet?

Bekijk onze cases voor meer informatie of neem direct contact met ons op voor meer informatie en praktijkvoorbeelden over data gedreven werken binnen de zorg.

Benieuwd hoe we jou en jouw organisatie kunnen helpen aan de juiste inzichten?